Grandes respostas é un programa onde os máis cativos nos dan auténticas leccións de como son as cousas. Neste capítulo nos desvelarán dende quen inventou o ordenador ata o que fai o alcalde