Como en cada pleno antes de chegar aos puntos das mocións é a quenda de varios puntos neste caso o punto 4,5 e 6 puntos sobre a aprobación dun recoñecemento extraxudicial por valor de 457,81€,modificación do cadro de persoal e oferta de emprego pública do ano 2013.