A Lei Dependencia foi apoiada polos partidos políticos de e a maiores polas comunidades autónomas, entidades locais, axentes locais e o movemento asociativo . A lei recoñece a axuda ás persoas dependentes que non poden dependerse por si mesmos. Os novos criterios de dita lei aínda non publicados no novo decreto supón un incremento do co-pagamento . Polo tanto o P.S.O.E. de Redondela pide que se rexeitar por parte do Concello de Redondela os recortes a esta Lei e insta á Xunta de Galicia a que estabeleza as partidas necesarias e que equipare a Galicia co resto das comunidades autónomas.