Javier Bas Alcalde de Redondela comentou no acto de entrega de premios Blanco Amor a versatilidade e proxección universal que tivo o escritor Eduardo Blanco Amor. Tamén destacou a valentía e atrevemento que Blanco Amor utilizou a hora de escribir. Os premios Blanco Amor naceron en Redondela e en Redondela seguirán xa que forma parte do noso Concello.