Non ao maltrato aos animais foi unha das mocións que a agrupación A.E.R presentou no pasado pleno. Nesta mesma solicitan ao pleno que se prohiba todo aquel espectáculo que utilice animais como reclamo do público xa que estes mesmos adoitan a ser maltratados polos donos dos espectáculos.