Tras varios anos de incertidume sobre cal vai a ser o resultado final do antigo Viaduto coñecido como o “Viaduto de Madrid” Hoxe en día xa é unha realidade. A día de hoxe a restauración da ponte xa está rematada, tras varios anos de traballo o Concello de Redondela inaugurou o que se viña pedindo dende hai tempo. Javier Bas alcalde de Redondela explicou cales foron os procesos a seguir ata chegar a día de hoxe. Tamén comentou que a segunda fase a de acristalar a ponte e unir as dúas entradas como para do camiño de Santiago xa se está a facer parte do  Concello.