Redondela é coñecida como a Vila dos Viadutos, o antigo viaduto coñecido como o de Madrid facía a ruta de Medina a Zamora e de Ourense a Vigo (MZOV) entre Vigo e Ourense,foi inaugurado en xuño de 1881. O nome de “viaduto Madrid” é da década dos 90. O actual viaduto coñecido como “O de Pontevedra” construíuse a finais do s.XIX, en 1881. Viaduto que hoxe en día segue en activo.
(reportaxe de Olih Giráldez)