O I.E.S. Mendiño de Redondela organizou unhas xornadas de interés cultural aos alumnos e pais. Nesta pequena gravación podemos escoitar a Xosé Couñago., estudoso de costumes, lendas… vencelladas ás diferentes parroquias de Redondela e a outros lugares de Galicia.