O Plan de transporte metropolitano de Redondela quedou aprobado coas abstencións do P.S.O.E e o B.N.G e o voto encontra do grupo A.E.R . O plan de trnspaorte abaratá considerable o prezo dos billetes de autobús a Vigo. A oposición cualificou o pleno extraordinario de electoralista xa que levar adinate o Plan nestes momentos próximos ás eleccións .