Redondelás Ilustres no deporte é un novo programa de Redondela.tv unha serie de reportaxes entrevistarán a deportistas ilustres da Vila . O deporte como fío condutor, pero temas como a política e a vida en xeral irán encamiñando as reportaxes dos nosos deportistas máis ilustres de Redondela. Nesta primeira reportaxe escollemos a Pablo Couñago como ilustre deportista , agradecemos a súa colaboración así como a súa personalidade tan humana e directa, un dos grandes de Redondela.

Agradecemos tamén a colaboración do Centro Cultural de Redondela.