No pleno celebrado a semana pasada levouse a aprobación como punto número catro, a adxudicación do contrato de servizo de axuda no fogar do Concello de Redondela.