Unha R.T.P é a Relación de Postos de Traballo dunha Administración Pública. É dicir a descrición dos postos de traballo (titulación requirida) para cada unha das áreas de dita Administración. Desta forma poderemos extruturar con exactitude os distintos postos de traballo. A votación obtivo os votos a favor do P.P. P.S.O.E B.N.G e a abstención de A.E.R..