O P.P levou unha moción a pleno para tratar de sacar adiante a nova Lei de de Transparencia 19/2013 ,dita lei ten como obxectivo o aceso á información pública e bo goberno. Entrou en vigor un ano despois da súa aprobación.A Lei regula:

1º) Garantir o dereito dos cidadáns a acceder á información.

2º) Obriga ás distintas administracións a ser transparentes.

3º) Fiscalizar a actividade pública.