Neste segundo capítulo Pablo Couñado o noso lustre deportista comenta como foi a súa vida de pequeno, recoñece que foi un rapaz moi traste e da gracias a educación que recibiu na casa. Comenta tamén como foi ese salto de xogar no Casa Paco a xogar na selección de Vigo.