Corría a época dos 80 e os traballadores de Telanosa antigamente Regojo saía á rúa para movilizarse xa que foran vítima de firmar un crédito para salvar o grupo téxtil Regojo e anos despois Facenda reclamábanlle os cartos (600 millóns de pesetas).Día tras día os veciños e traballadores saían a rúa a reclamar o que lles fora arrebatado.