O grupo de electores de Redondela A.E.R presentou unha moción sobre o regulamento das asignacións das subvencións aos grupos políticos do pleno.