Seis meses de longo traballo deron fin ao Obradoiro Emprega Verde II do Concello de Redondela, dúas foron as especialidades a impartir, Deseño Gráfico e Horticultura Ecolóxica. A idea coa que nace este curso é a de a reinserción laboral ó alumnado dentro da especialidade escollida no curso, a amprendizaxe é do máis completa xa que ó alumnado no só se lle ensina a especialidade se non que a maiores se lle da información complementaria no mundo laboral.