O grupo A.E.R presentou unha moción sobre a modificación das bases dos Orzamentos Participativos