Deron a badalada en 2011 e agora aspiran incluso a ter a alcaldía. Falamos da Agrupación de Electores de Redondela, unha plataforma cidadá que non quere falar de pactos.