A debate a regulación da ordenanza municipal de terrazas que regula as instalacións e utilización na vía pública de mesas, cadeiras, parasois e instalacións complementarias que constitúan unha actividade de hostaleria con finalidade lucrativa