A Festa de Corpus Christi foi instituida polo papa Urbano IV no 1264. A primeira referencia que se coñece en Galicia é no 1437 en Ourense. Por desgracia o incendio dos arquivos da vila polas tropas de Napoleón impídenos saber cando se comeza a celebrar en Redondela, mais consérvase documentación escrita da súa existencia no século XVI. A mistura do pagán co relixioso provoca que tamén sexa coñecida como Festa da Coca. Hai tempo se popularizara na vila a frase: “Pola Santa Coca perdín o demo da misa”.

Texto de Anecdotario redondelan