A Agrupación de Electores de Redondela foi o gran triunfador das pasadas eleccións, despois da investidura dos seus catro concelleiros manifestaron que o máis importante dos próximos catro anos que quedan por diante ata as próximas eleccións e traballar por Redondela. Quedan catro anos moi duros de traballo pero con maior representación no Concello intentaremos traballar máis.