Dous novos postos de traballo de persoal eventual foron aprobado no pleno, aínda que a oposición do P.S.O.E e B.N.G votaron encontra a abstención de A.E.R fixo esta posible creación dos postos. Un portal de transparencia e un coordinador de concelleiros que xa se creara no anterior mandato. Os salarios a percibirá son de 26,000€ no caso do coordinador de concellerías e 21.000€ no caso do portal de transparencia. Tanto para B.N.G como para o P.S.O.E son postos totalmente innecesarios