En tan so dous días, Pescanova afundiuse en bolsa ata un 80%. Ninguén  so explica. O ano pasado declarou beneficios de 25 millóns de euros, pero os bancos decidiron pecharlle  billa pola súa altísima débeda, así que pediu suspender pagos.