O edil do partido do B.N.G Xoán Carlos González pediu a comparecencia do alcalde Javier Bas para que explicara cal é a súa postura e o estado sobre o proxecto de ampliación do pantalán de Chapela. No mes de abril/maio o B.N.G levara unha moción para instar a Xunta de Galicia que se paralizarán todo tipo de obra de ampliación en Chapela dos pantaláns.