O grupo A.E.R. presentou unha moción para o control das horas extras dos traballadores do Concello. Consideran que as horas extras non están baixo un control e cada vez que existe un acto foras de hora de traballo existe certo descontrol en hora emitidas.