Antonio García é o presidente da Asociación Andaina, Andaina é unha asociación de acción social, sen ánimo de lucro, que atende a persoas con necesidades especiais. Entende por necesidades especiais todas aquelas derivadas de calquera enfermidade, síndrome, trastorno ou patoloxía que fan que a persoa que as padeza necesite dunha atención especial, ben sexa por motivos físicos, sensoriais, cognitivos ou educativos. Este sábado organizan a gala dos premios Andaina e os homenaxeados será a asociación L.E.N.D.A a gala terá lugar no Multiusos da Xunqueira ás 20h