No pleno realizado no Concello de Redondela os partidos políticos levaron como moción a situación do conflito sirio. En principio ía a ser unha moción conxunta por todas as forzas políticas pero o Partido Socialista presentou unha moción propia sobre o mesmo tema. Nas mocións aprobadas o Concello de Redondela implicarase con está problemática que está a padecer os sirios.