Redondela.tv comeza a tempada de inverno saíndo a rúa en busca da persoa máis sabia da vila. Paulo Medal elabora unha serie de preguntas relacionadas todas elas con Redondela. Canto sabemos da nosa vila? Temos coñecemento de cales foron as nosas orixes?. A Cultura a Pé de Rúa.

Vídeos relacionados