A Agrupación de Electores de Redondela repetía moción nun prazo dun ano para presentar que Redondela prescindira de representación política nos actos relixiosos. E desta foi a vencida, o apoio do grupo socialista e dos nacionalista fixeron que ningunha persoa asista como representación política aos actos organizados ou que teñas que ver coa igrexa, si o poderán facer como persoa pero nunca en representación do Concello de Redondela.