A Agrupación de Electores de Redondela (A.E.R) presentaron unha moción para levar un control das horas de traballo tanto dos concelleiros como do alcalde, dado que a maioría das horas non teñen por que ser presencias no propio Concello. Polo tanto (A.E.R) solicita unha publicación mensual nunha axenda pública indicando os traballos realizados tanto polo alcalde como concelleiros.