A Asociación de electores de Redondela (A.E.R) presentou no pasado pleno a reprobación do concelleiro Arturo González( infraestruturas, patrimonio, seguridade cidadá,tráfico, transportes e interior). Visto o trato que os membros de A.E.R padecen por parte do concelleiro cada vez que se lle solicita algunha documentación das concellerías representadas por Arturo González non obtendo resposta algunhas as demandas da Asociación de Electores, vense na obriga de presentar a reprobación do concelleiro.