A violencia e o asasinato de moitas mulleres xunto coa violencia psicolóxica e o terror que están a padecer moitas familias está sendo unha das preocupacións máis importantes do conxunto dos cidadáns, de aí que dende o B.N.G consideren que hai que seguir dando pasos o fronte ata eliminar por completo esta barbarie.