A.E.R presentou a comparecencia do Alcalde de Redondela para que aclare como están as obras na rúa Espírito Santo, obras que trouxeron malestar dende os seus comezos entre o Concello e os veciños. O 15 de outubro A.E.R reúnese co director de obra para que de a súa explicación das nefastas obras e que explique cales van a ser as melloras das obras. Dende es data (15 outubro) non se fixo obra algunha chegando as choivas e causando inundacións nos veciños residentes.