Coa empresa Urbaser estabrécese unha prestación do servizo de prerrecolloida e recollida domiciliaria de residuos sólidos urbáns e o seu transporte en conformidade coas disposicións contidas no prego de cláusulas administrativas que sirvan de base ao concurso convocado para a devandita contratación.