Con data 7 febreiro do 2013 formalizouse o contrato administrativo dos servizos de telecomunicacións, telefonía fixa, móbil e wifi nos centros sociais de Redondela coa empresa R telecomunicacións de Galicia. A prestación do servizo segundo o disposto o prazo de vixencia é por tres anos prorrogables a tres máis cun total de seis anos. A data de 25 de febreiro solicítase unha prórroga de contratación por tres anos máis.