O Partido Popular levou a pleno a aprobación inicial da ordenanza de situacións de exclusión social do Concello de Redondela. Dende a comisións de Servizos Sociais do Concello de Redondela levan tempo traballando tanto o equipo de goberno como o Partido Socialista e AER para implementar xunto cos técnicos do Concello as melloras precisas na ordenanza que se aprobou por primeira vez en xuño do 2103 polo goberno anterior e que desta vez increméntase mellores nas axudas .