O Partido Popular de Redondela solicita a Deputación Provincial de Pontevedra o mesmo compromiso que no anterior mandato tiveron coa estrada Ap 2906 dotando de beirarrúas, alumeado e medidas de seguridade á estrada que vai á parroquia de Vilar de Infesta.