Unha nova modificación respecto á ordeanza da recollida de lixo fora retirada en plenos anteriores para tratar de estudala máis afondo e deste xeito ser máis minuciosos na recollida do lixo como poden ser as distancias entre contenedores e os tipos distintos dos mesmos. .