Redondela conta na súa fauna e flora con especies invasoras perigosas como as prantas de uña de gato, mimosas, acacias etc. A Agrupación de Electores de Redondela propón ó concello entre outras que dispoña de cursos gratuítos aos veciños onde se lles poda explicar cales son ditas especies así tamén solicitan a eliminación das especies invasoras para que deste xeito a fauna e flora autóctona se vaia recuperando con paso do tempo