No pasado pleno do mes de agosto levouse a pleno unha aprobación dun recoñecemento extraxudicial por facturas impagadas o exercicio do ano 2015. Este recoñecemento por lei ten que ser levado a pleno para poder efectuarse o pago sempre que as facturas sexan de exercicios anteriores e para poder ser abonadas ten que ser aprobadas por maioría absoluta no pleno.