O grupo de goberno levou a pleno a aprobación para determinar os días festivos en Redondela no vindeiro ano 2017, que serían o luns do cristo 24 de abril é o 15 de xuño cadrando coas festas da Coca. Os días festivos foron aprobados polo Partido Popular e o Partido Socialista, o B.N.G e A.E.R presentaron distintas propostas votando encontra as mencionadas anteriormente.