O concello de Redondela presenta a modificación do servizo de redacción do Plan Xeral 2016 xa que coa nova entrada en vigor do 10 de marzo do 2016 da nova Lei do Solo de Galicia, tívose que facer unha modificación dentro da cláusula 12 do contrato no que o tipo de documentación en período de entrega da mesma .