Miguel Borines é un dos actores que protagoniza a serie Serramoura que emite a T.V.G os domingos pola noite, Borines convértese en Moncho un home ex-alcohólico  entrado en idade e pai da sarxento Neira da Garda Civil. Mitas horas de ensaios fronte ó espello foron os ensaios que realizou Miguel Borines para chegar a acadar o rexistro do seu papel. Os nosos parabén a Miguel polo éxito da tele-serie.