Redondela é un dos lugares das Rías Baixas onde seguramente máis lendas e acontecementos pódense atopar, a batalla de Rande acontecida no ano 1702, a illa de San Simón que pasou por innumerables usos, o tesouro de Julio Verne ou a Coca. Todos eles acontecidos na enseada de San Simón un equipo de tve amosa o noso patrimonio dende o máis alto.