Na segunda oportunidade na política   Canal presentouse como cabeza de lista para desbancar ó alcalde por aquel entón Xaime Rei. Segundo Paqui a súa campaña foi espectacular chegando a gañar por votos ó partido Socialista. Xamei Rei pactou cos nacionalistas seguindo deste xeito como alcalde da Vila. Canal lémbranos como foi esa época para ela.