A concelleira da  Muller do Concello de Redondela Teresa París leu un manifesto que foi enviado pola Federación Española de Municipios e Provincias na que s pedía a colaboración en todos os plenos de España para facer lectura do acordo. No texto houbo modificacións realizadas polo alumnado do instituto de Chapela. A idea principal era que estivera algún membro do instituto ao non poder ser a concelleira Teresa París leu o dito manifesto.