Aprobación definitiva da ordenanza fiscal da taxa do lixo, no tempo que estivo a exposición dita ordenanza sete veciños da vila presentaron sendas alegacións sobre a mesma. A idea principal por parte de varios membros da oposición e a de crear dúas taxas, unha reducida e outra de pago normal, nas alegacións das taxas considérase que non todos os veciños teñen os mesmos servizos de recollida de lixo.