No pasado pleno levouse a debater  a proposta  de prórroga por tres anos máis xa que así o estipula no contrato para a empresa encargada de xestionar o Centro de Deportes Acuáticos de Chapela Acualia. Dita empresa remata os servizos prestados en breve. Por parte da oposición ao equipo de goberno votaron en contra xa que estipulan que o centro debe de ser xestionado polo Concello .