Un dos peores momentos para Javier Bas foi cando a oposición do grupo de Electores de Redondela acusouno de gastar cartos públicos nunha comida de partido xunto ó presidente da Xunta Alberto Nuñez Feijo en campaña electoral. Para Javier o que se intentou facer por parte de AER  non foi máis que empobrecer e ensuciar a miña imaxe.